juli 14, 2024

Bijeenkomst Water zoekt vrouw

Op deze pagina leest u het laatste nieuws over onze bijeenkomst in het kader van Water zoekt Vrouw.

Op dinsdag 27 november houden we een avond voor geïnteresseerden in het waterschapsbestuur. Iedere dame die interesse heeft in het bestuur is van harte welkom!

We hebben een mooi afwisselend programma voor u samengesteld en hopen op een mooie opkomst.

UITNODIGING

bijeenkomst Water zoekt Vrouw

dinsdag 27 november 2018 19.30 – 21.30 uur Heerhugowaard

Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en voor het waterschap. In Noord-Holland boven het Noordzeekanaal is dat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In het Algemeen Bestuur van het hoogheemraadschap hebben slechts acht vrouwen zitting (van de dertig leden). Het is ook de landelijke tendens dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de waterschapswereld. Daarom is de landelijke campagne “Water zoekt Vrouw” van start gegaan en op 27 november 2019 organiseren wij in dat kader een bijeenkomst gericht op Hollands Noorderkwartier. Juist voor de komende decennia, met een zeespiegelstijging en een klimaatverandering, staan de waterschappen voor veel maatschappelijke problemen. Een goede besluitvorming met een breed maatschappelijk draagvlak is dan ook belang en vrouwen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

PROGRAMMA

19.30 uur: Opening en welkom
Thea de Roos, gespreksleider.
Thea is oud-burgemeester en oud-dijkgraaf van het Noord-Hollandse waterschap Het Lange Rond. Daarnaast is zij oprichter van het Waterlelienetwerk, het netwerk van vrouwelijke waterschapsbestuurders, en heeft zij, samen met Klazien Hartog, de campagne “Water zoekt Vrouw” gestart.

19.35 uur: Introductie in de waterschapswereld.
Wat is het waterschap, wat doet het en hoe is het georganiseerd? Door Thea de Roos.

19.55 uur De uitdagingen binnen de waterwereld.
De zeespiegelstijging en de klimaatveranderingen vormen een enorme uitdaging voor de waterschappen: hoe houden we het droog in Noord-Holland en kunnen we zorgen voor voldoende schoon oppervlaktewater in een leefbare omgeving.
Door Klazien Hartog, fractievoorzitter van het waterplatform Groen, Water & Land in het Algemeen bestuur van het hoogheemraadschap, Ambassadeur diversiteit van het A&O fonds Unie van Waterschappen en samen met Thea de Roos oprichter van “Water zoekt Vrouw”

20.15 uur: Actief in de eigen omgeving.
In West-Friesland zijn meerdere wijkraden, buurtcomités en andere groeperingen actief om hun buurt of wijk klimaatbestendig te krijgen met meer groen en blauw. Een aantal betrokkenen vertellen over de mogelijkheden en moeilijkheden.

20.45 uur: Actief worden in het openbaar bestuur
Waarom en hoe zou je als vrouw actief moeten/kunnen worden in het openbaar bestuur in het algemeen en in het waterschap in het bijzonder.
Door Evelien van Roijen, al in 2008 vanuit de Nederlandse Vrouwen Raad betrokken bij de start van “Water zoekt Vrouw”, samen met oud-minister van Verkeer en Waterstaat KarlaPeijs. Daarnaast ook internationaal betrokken bij het project “Women, Water and Leadership”.

21.05 uur: Water: werk voor vrouwen
Het waterschap en het waterbeheer vraagt om brede aanpak. Waterbeheer is geen technisch onderwerp, maar een maatschappelijke activiteit, samenwerkend met burgers en bedrijven, gemeenten, provincie en Rijk. Door Klazien Hartog.

21.25 uur: Vragen en slotwoord door Thea de Roos

21.30 SLUITING

PLAATS

Gebouw Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Stationsplein 136
1703 WC Heerhugowaard
(ingang vanaf de parkeerplaats/achterzijde)

(oude routeplanners: Bevelandseweg 1, Heerhugowaard)
Het pand van het hoogheemraadschap ligt op loopafstand van het station. Bijeenkomst van 19.30 tot 21.30 uur
Zaal open vanaf 19.00 uur

Opgeven kan via waterplatform Groen, Water & Land, Postbus 558, 1440 AN, Purmerend. www.groenwaterenland.nl