juni 13, 2024

Water zoekt vrouw 2019

Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor het bestuur van het waterschap.

Deze website bevat informatie over het project Water zoekt Vrouw:
om meer diversiteit in het bestuur van het waterschap te krijgen.

Op 20 maart zijn er verkiezingen voor het bestuur van de waterschappen.
Een bestuur, wat van oudsher bestond uit louter mannen, vrouwen waren niet welkom in de bestuurskamer.
Gelukkig is dat vandaag de dag anders, al blijft de vrouwelijke vertegenwoordiging achter op de kieslijsten.
Het project Water zoekt Vrouw zet zich al jaren in om meer vrouwen op de kieslijsten en in de besturen van de waterschappen te krijgen.
Dat lukt, dit jaar staan er meer vrouwen dan ooit op de kieslijsten.
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier loopt daarmee voorop, daar staan 85 vrouwen op de diverse lijsten.
Waterschap Vechtstromen heeft met 41 kandidaten de hoogste man/vrouw verhouding: 33,3%.

Voor meer informatie over Internationale Vrouwendag: www.internationale-vrouwendag.nl

 

 

 

 

Het project Water zoekt Vrouw wordt mogelijk gemaakt door Waterplatform Groen, Water en Land.