juli 14, 2024

Vrouwelijke kandidaten verkiezingen 2015

Op de hieronder volgende pagina’s staan alle vrouwelijke kandidaten van de waterschapsverkiezingen van 2015.

Ze staan apart per waterschap op een pagina zodat per waterschap bekend is welke kandidaten er mee doen en voor welke partij.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft met 69 vrouwelijke kandidaten de meeste vrouwen op de kieslijsten staan, verdeeld over diverse partijen.

Waterschap Reest en Wieden heeft de minste vrouwelijke kandidaten, slechts 9 vrouwen, op een totaal van 69 personen op de kieslijst van het gehele waterschap.

Als partij heeft Groen,Water&Land het grootste aantal vrouwen op de kieslijst. Met het aantal van 16 vrouwen op de lijst van 47 personen hebben zij de meeste vrouwen van heel Nederland.

Totaal aantal vrouwelijke kandidaten bij de waterschappen in heel Nederland: 655

Aantal vrouwen op de kieslijst per waterschap in Nederland:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: 69
Amstel, Gooi en Vecht: 54
Rivierenland: 42
Vallei en Veluwe: 39
Fryslan: 37
Den Dommel: 36
De Stichtse Rijnlanden: 36
Brabantse Delta: 34
Scheldestromen: 32
Delfland: 32
Rijnland: 30
Hollandse Delta: 30
Schieland Krimpenerwaard: 25
Rijn en Ijssel: 25
Noorderzijlvest: 25
Aa en Maas: 22
Groot Salland: 17
Zuiderzeeland: 17
Peel en Maas: 17
Roer en Overmaas: 15
Hunze en aa: 12
Reest en Wieden: 9

De informatie van deze lijsten is afkomstig van de website van de Kiesraad: https://www.kiesraad.nl/nieuws/kandidatenlijsten-waterschapsverkiezingen-definitief-vastgesteld

Waterzoektvrouw is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.