juli 14, 2024

Verkiezingen 20 maart 2019!

Is het ook ditmaal gelukt om meer vrouwelijke kandidaten op de kieslijsten te krijgen?
Water zoekt vrouw heeft alle waterschappen op een rijtje gezet.

Onderaan deze pagina staan alle kandidaten voor de waterschapsverkiezingen van 2019. Ze staan apart per waterschap op een pagina zodat per waterschap bekend is welke kandidaten er mee doen en voor welke partij. Niet alle lijsten hebben de genderidentiteit opgenomen op de lijst, waardoor er een percentage van 7,6% blanco blijft. De Open State Foundation en Stem op een Vrouw hebben hiertoe opgeroepen omdat het vermelden van de genderidentiteit de mogelijk tot analyse geeft.

Het totaal aantal vrouwelijke kandidaten bij de waterschappen in heel Nederland: 895 

Verkiezingen 2015: 655 vrouwelijke kandidaten

  • Waterschap Vechtstromen heeft verhoudingsgewijs de meeste vrouwen op de lijst staan, met 41 dames komen zij op een percentage van 33,3 %.
    Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is tweede en heeft met 85 vrouwelijke kandidaten de meeste vrouwen op de kieslijsten staan, verdeeld over diverse partijen. Goed voor een percentage van 32,6 %.
  • Waterschap Noorderzijlvest heeft de minste vrouwelijke kandidaten, slechts 15 vrouwen, op een totaal van 70 personen op de kieslijst van het gehele waterschap.

Top drie Man-Vrouw verhouding per partij

  1. De Verenigde Senioren Partij (Waterschap Vallei& Veluwe) heeft in totaal 6 kandidaten op de lijst staan waarvan 4 vrouwen.
  2. Waterschapspartij PUUR (Hoogheemraadschap van Delfland) heeft in totaal 15 kandidaten waarvan 8 vrouwen.
  3. Waterplatform Groen, Water & Land (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) heeft 48 kandidaten waarvan 24 vrouwen. Hiermee hebben zij de meeste vrouwen op de lijst staan, 50%.

Totaal aantal vrouwelijke kandidaten bij de waterschappen in heel Nederland: 895 (24,8%)

Aantal vrouwen op de kieslijst per waterschap in Nederland:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: 85 (32,6%)
Amstel, Gooi en Vecht: 57 (24%)
Aa en Maas: 34 (22,2%)
Waterschap Brabantse Delta: 56 (21,8%)
Waterschap De Dommel: 47 (29,7%)
Hoogheemraadschap van Delfland: 78 (29,1%)
Waterschap Drentse Overijsselse Delta: 28 (19,9%)
Waterschap Hollandse Delta: 48 (21,8%)
Waterschap Hunze en AA’s: 17 (26,6%)
Waterschap Noorderzijlvest: 15 (21,4%)
Waterschap Rijn en IJssel: 44 (28,8%)
Hoogheemraadschap van Rijnland: 32 (18,4%)
Waterschap Rivierenland: 43  (18,5%)
Waterschap Scheldestromen: 46 (13,5%)
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard: 29 (20,5%)
Waterschap De Stichtse Rijnlanden: 46 (23,8%) 
Waterschap Vallei en Veluwe: 47 (22,4%)
Waterschap Vechtstromen: 41 (33,3%)
Waterschap Limburg: 38 (18,9%)
Wetterskip Fryslân: 46 (20,1%)
Waterschap Zuiderzeeland 18 20,2%

De informatie van deze lijsten is afkomstig van de website van de Kiesraad: https://www.kiesraad.nl/nieuws/kandidatenlijsten-waterschapsverkiezingen-definitief-vastgesteld en het open data project Open State Foundation: https://openstate.eu/nl/2019/02/kandidatenlijsten-waterschapsverkiezingen-beschikbaar/. Water zoekt vrouw is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.