juli 14, 2024

Waterschap is mannenbolwerk: slechts een op de vier verkiesbaren is vrouw.

Waterschap is mannenbolwerk: slechts een op de vier verkiesbaren is vrouw | De Volkskrant

Op de kieslijst voor het waterschap is slechts 25 procent vrouw. ‘Het waterschap is een mannenbolwerk’, beaamt Klazien Hartog (Groen, Water & Land). Al tien jaar zit Hartog in het bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Met project Water zoekt vrouw zet ze zich in voor een gelijke man-vrouwverhouding in het waterschap.

Toch ziet ze een stijgende lijn. Vier jaar geleden was volgens Hartog 21 procent op de kieslijst voor het waterschap vrouw. ‘We gaan langzaamaan de goede kant op. Maar het is ook belangrijk dat vrouwen wel op een verkiesbare plaats op de lijst staan, en niet helemaal onderaan als excuustruus.’

‘Het waterschap moet veel samenwerken en verbinden. Daarin zijn vrouwen gewoon echt noodzakelijk. Plus, het werk is te mooi en te belangrijk om alleen aan mannen over te laten.’

Op de kieslijst voor het waterschap staan 888 vrouwen tegenover 2675 mannen. Slechts één op de vier verkiesbaren is dus vrouw.

Voor Amstel, Gooi en Vecht, Vechtstromen, Hollands Noorderkwartier en Stichtse Rijnlanden staat het hoogste percentage vrouwen op de lijst. Een op de drie is daar vrouw. Kiezers in Limburg en Scheldestromen hebben het minst keus in vrouwen: daar is een op de vijf kandidaten vrouwelijk.

Klazien Hartog’s partij Groen, Water & Land is een van de weinige partijen die bewust evenveel mannen als vrouwen op de lijst heeft gezet. ‘Om en om, zodat ze echt een even grote kans hebben.’