juni 13, 2024

Waterplatform Groen, Water & Land heeft unieke kandidatenlijst

Het platform Groen, Water & Land komt voor de waterschapsverkiezingen met een unieke kandidatenlijst: met vertegenwoordigers uit alle regio’s van Noorderkwartier, met veel verschillende deskundigheid en speciaal met 25 vrouwen en 25 mannen, om-en-om. Daarmee is Groen, Water & Land de partij in Nederland met de meeste vrouwen op de lijst en de enige met een verhouding van 50/50 procent.