Water zoekt vrouw bijeenkomst 2018

Van de laatste tien Ministers van Verkeer en Waterstaat/I&W zijn er negen vrouw. Blijkbaar is het waterbeheer dan ook een onderwerp waar vrouwen een onderscheidende rol kunnen spelen. En met de nieuwe, maatschappelijke uitdagingen, zoals de klimaatveranderingen en de zeespiegelstijging, nemen die mogelijkheden alleen maar toe. Toch maken vrouwen op dit moment maar een klein deel uit van de waterschapsbesturen. Met het zicht op de komende waterschapsverkiezingen op 20 maart a.s. moet dat gaan veranderen. Daarom organiseren wij op dinsdagavond 27 november een bijeenkomst “Water zoekt Vrouw” in het gebouw van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Heerhugowaard.

Dinsdagavond 27 november vertellen Thea de Roos, oud-dijkgraaf van het waterschap Het Lange Rond, Evelien van Roijen, betrokken bij het internationale project “Women, Water and Leadership” en anderen over de aantrekkelijke en interessante waterwereld. Zo hopen we meer vrouwen te enthousiasmeren voor het waterbeheer en het waterschapsbestuur. De bijgaande uitnodiging vertelt u er meer over.

 

We hopen u dinsdag 27 november te mogen ontmoeten in Heerhugowaard. Maar we hopen ook dat u de uitnodiging breed wil verspreiden onder mogelijk geïnteresserde vrouwen.

U kunt u opgeven via het contactformulier op deze website.

 

Met vriendelijke groet,

 

Klazien Hartog

Ambassadeur diversiteit A&O Fonds Unie van Waterschappen

Fractievoorzitter waterplatform Groen, Water & Land

Deel dit

You may also like...

Reacties gesloten.