juni 13, 2024

2023: Staan er weer meer vrouwen op de kieslijsten?

We moeten de lijsten nog nakijken, en dat is best een werkje.

Maar kunnen de waterschappen en vooral de groeperingen die meedoen het aantal vrouwen van de vorige keren overtreffen?

En wie is koploper?

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier was in 2019 koploper, daar stonden 85 vrouwen op de diverse lijsten.
Waterschap Vechtstromen had in 2019 met 41 kandidaten de hoogste man/vrouw verhouding: 33,3%.