april 12, 2024

Aantal vrouwen op de kieslijsten neemt weer af

Het aantal vrouwen op de kieslijsten is dit jaar voor het eerst weer afgenomen. Was in 2019 nog een groei te zien, ditmaal is het aantal vrouwen op de kieslijsten terug gelopen.
Bij enkele waterschappen zijn lijsten te vinden waar zelfs geen enkele vrouw op de kieslijst staat.

Begin 2014 had Nederland nog 23 waterschappen, in totaal zaten daar 595 bestuurders, waaronder 126 vrouwen. Dat is ongeveer 21%.
In 2019 steeg dit aantal naar 36%. In 2023 neemt dit aantal weer af en zijn we teruggezakt naar 29%.

Klazien Hartog:
,,In 2019 haalden we een mooie winst waar we in de waterschappen ook veel aandacht voor hebben gevraagd. We zijn er eigenlijk ook vanuit gegaan dat de partijen die meedoen aan de waterschapsverkiezingen hier zelf wel alert op zouden blijven en zorg zouden dragen voor een goede verhouding binnen het bestuur. Het is zorgelijk om te zien dat dit aantal toch terugloopt. Vanuit Waterzoektvrouw zullen we de komende jaren dan ook weer aan de slag moeten om aandacht te blijven vragen voor diversiteit in het bestuur van de waterschappen.”

Klik hier voor de volledige analyse