juni 13, 2024

Persinformatie

8 MAART INTERNATIONALE VROUWENDAG


Vrouwen zijn uitstekend in het polderen

 Bij de waterschapsverkiezingen op 15 maart is slechts 29 procent van de kandidaten een vrouw. “Dat is toch opvallend, want juist vrouwen zijn meestal uitstekend in het polderen”, stelt Klazien Hartog, initiatiefnemer van de actie ‘Water zoekt vrouw’ en lijsttrekker voor het waterplatform Groen, Water & Land (GW&L). Dit platform komt voor de waterschapsverkiezingen met een unieke kandidatenlijst: met vertegenwoordigers uit alle regio’s van Noorderkwartier, met veel verschillende deskundigheid en speciaal met 25 vrouwen en 25 mannen, om-en-om. Daarmee is Groen, Water & Land de partij in Nederland met de meeste vrouwen op de lijst en de enige met een verhouding van 50/50 procent.

“Waterschappen zijn al eeuwenlang een mannenbolwerk”, stelt Klazien Hartog. , lijsttrekker van Groen, Water & Land (GW&L) in Noord-Holland. Het aantal vrouwelijke kandidaten voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is de één na hoogste in Nederland, maar nog steeds slechts 35 procent. Klazien: “In Noorderkwartier wonen 1,2 miljoen mensen en die hebben allemaal belang bij een goede waterveiligheid, droge voeten en schoon water. Dat is wat ons allemaal bindt. Geen onderlinge strijd, maar samenwerken om tot een goed waterbeheer te komen. Dat is waar de vrouwen van GW&L, maar ook zeker onze mannen, goed in zijn. Zonder politieke kleur, maar wel uit de regio en met verstand van zaken”.

Op de Internationale Vrouwendag op 8 maart wordt uitvoerig stilgestaan op de rol die vrouwen in het openbaar bestuur spelen. Er zijn daarbij meerdere initiatieven om het aantal vrouwen in het waterschap te vergroten. In 2008 heeft Evelien van Roijen, de nummer 3 van GW&L, vanuit de Nederlandse Vrouwen Raad , actie gevoerd voor meer vrouwen in het waterschap. En in 2014 hebben Thea de Roos en Klazien Hartog het stokje overgenomen en zijn zij gestart met de actie “Water zoekt vrouw”.


2023 – Het aantal vrouwen op de lijst neemt af

Bergen NH – Het aantal vrouwen op de kieslijsten is dit jaar voor het eerst weer afgenomen. Was in 2019 nog een groei te zien, ditmaal is het aantal vrouwen op de kieslijsten terug gelopen.
Bij enkele waterschappen zijn lijsten te vinden waar zelfs geen enkele vrouw op de kieslijst staat. Een zorgelijke ontwikkeling vindt Klazien Hartog, initiatiefnemer van het project Water zoekt Vrouw.

Samen met Evelien van Roijen analyseerden zij de kieslijsten van de waterschappen en kwam tot de conclusie dat het aantal vrouwen terugloopt.

,,Begin 2014 had Nederland nog 23 waterschappen, in totaal zaten daar 595 bestuurders, waaronder 126 vrouwen. Dat is ongeveer 21%. In 2019 steeg dit aantal naar 36%. In 2023 neemt dit aantal weer af en zijn we teruggezakt naar 29%. Dat is geen goede ontwikkeling.”

Klazien Hartog:
,,In 2019 haalden we een mooie winst waar we in de waterschappen ook veel aandacht voor hebben gevraagd. We zijn er eigenlijk ook vanuit gegaan dat de partijen die meedoen aan de waterschapsverkiezingen hier zelf wel alert op zouden blijven en zorg zouden dragen voor een goede verhouding binnen het bestuur. Het is zorgelijk om te zien dat dit aantal toch terugloopt. Vanuit Waterzoektvrouw zullen we de komende jaren dan ook weer aan de slag moeten om aandacht te blijven vragen voor diversiteit in het bestuur van de waterschappen.”

Uit de gegevens die we hebben geanalyseerd blijkt het volgende:

Totaal aantal partijen die landelijk meedoen aan de waterschapsverkiezingen in 2023: 255

Er zijn drie waterschappen met de meeste partijen:
18 partijen bij Waterschap Limburg
16 partijen bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
15 partijen bij Waterschap Hollandse Delta

Totaal aantal kandidaten geteld: 4.625, waarvan 1.316 vrouwen

Van de 255 partijen die meedoen, zijn er 64 vrouwelijke lijsttrekkers: 25%

Totaal percentage vrouwen op alle kieslijsten: 29%

Top 3 waterschappen met bovengemiddeld aantal vrouwelijke kandidaten:

  1. AGV  36,87%
  2. HHNK 35,4%
  3. Delfland 33,85%

Top 3 waterschappen met lager dan gemiddeld aantal vrouwelijke kandidaten:

  1. Schieland en Krimpenerwaard 18,54%*
  2. Rijnland 20.59%
  3. Zuiderzeeland 20.69%
    (*Ons Platteland heeft geen m/v verhouding doorgegeven, 34 kandidaten zijn allen als mannen geteld, we hebben een verzoek gedaan om meer informatie maar geen antwoord gekregen.)

Geen vrouw op de kandidatenlijst
Van de 255 partijen die meedoen, hebben er 31 partijen geen enkele vrouw op de kandidatenlijst staan.
Slechts scorend is Waterschap Rijnland waar 5 partijen geen enkele vrouw op de kieslijst hebben staan.
Het Waterplatform Groen, Water & Land heeft 25 vrouwen op de kieslijst staan en is daarmee uniek in Nederland.

Best scorende drie waterschappen waarbij op elke kieslijst van elke partij vrouwen staan, zijn: De Dommel, Hunze en Aa’s en Rijn en IJssel.

Vrouwen genoteerd in de eerste zeven kandidaatplaatsen van partijen = 474.
Van de totaal aantal eerste 7 plaatsen (1.785) is dus 26% vrouw.

Klazien Hartog vraagt met fractiegenoten Evelien van Rooijen en Erna Sluis aandacht voor meer vrouwen in het bestuur van de waterschappen.


Disclaimer:
Hoewel we ons uiterste best hebben gedaan om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de gegevens, zijn we niet verantwoordelijk voor de juistheid ervan of de juistheid van de analyse.