Watervrouwen

Een initiatief van twee watervrouwen

In 2014 zijn Klazien Hartog en Thea de Roos het project Water zoekt vrouw in de huidige vorm gestart. Tijdens eerdere verkiezingen in het waterschap was een soortgelijk project gestart, maar niet in deze vorm. Thea en Klazien vonden dat het project Water zoekt vrouw opgepakt moest worden omdat diversiteit in het waterschapsbestuur van groot belang is.

Thea de Roos heeft inmiddels afscheid genomen van het waterschapsbestuur maar ondersteunt het project nog wel.  Tijdens de bijeenkomst voor vrouwelijke waterschapsbestuurders op 27 november in Heerhugowaard zal zij aanwezig zijn en gastspreker zijn. Klazien Hartog heeft het project nu voortgezet.

Klazien Hartog is ambassadeur diversiteitsbeleid van het A& O fonds voor de Waterschappen.
Zij nam in 2014 deze prachtige functie over van Thea de Roos.


 

klazien

Klazien Hartog

Klazien Hartog (Zaandam) werd tijdens de verkiezingen in 2009 met voorkeursstemmen gekozen om plaats te nemen in het bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Als lid van het algemeen bestuur beheert zij de portefeuille Bestuur, Middelen en Waterketen.

Tijdens de verkiezingen van 2015 werd Groen, Water & Land de grootste partij.

Binnen het hoogheemraadschap is Klazien fractievoorzitter van waterplatform Groen, Water & Land, een platform dat de belangen uit de regio Noord Holland vertegenwoordigt. GWL is ontstaan vanuit de waterschapsverenigingen in de regio die van oudsher zitting hadden in de besturen van de waterschappen in de polders van Noord Holland.

Daarnaast is zij lid van de werkgroep Audit & Risk van het hoogheemraadschap. Zij is  ambassadeur diversiteitsbeleid voor het Arbeidsmarkt & Ontwikkelingsfonds voor de waterschappen. Vanuit deze functie zet zij zich in om meer vrouwen in het waterschapsbestuur te krijgen.


 

Thea de RoosRijnland-0520

Thea de Roos-van Rooden (Haarlem) werd per 1 mei 1997 benoemd tot dijkgraaf van het in 2003 opgeheven waterschap Het Lange Rond (Alkmaar). Om meer vrouwen te stimuleren zich verkiesbaar te stellen voor het waterschapsbestuur richtte zij in 2000 het vrouwennetwerk Waterlelie op. Tijdens de waterschapsverkiezingen in november 2008 werd zij voor de PvdA in het bestuur van het Hoogheemraadschap Rijnland (Leiden) gekozen met 5809 voorkeurstemmen. Daarna kwam zij in het dagelijks bestuur  met als portefeuille Veiligheid, Keur en Erfgoed.

In 2011/2012 was zij ambassadeur diversiteit namens het A&O fonds waterschappen. Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer pleitte zij voor rechtstreekse waterschapsverkiezingen als beste garantie om meer vrouwen in het waterschapsbestuur te krijgen. Als spin off van dit ambassadeurschap werd er een nulmeting diversiteit uitgevoerd bij  Rijnland. In  2013 droeg zij het ambassadeurschap over aan Klazien Hartog, algemeen bestuurder van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Heerhugowaard).

 

Deel dit

Reacties gesloten.