Over het project

Het begin van het Project Water zoekt vrouw
Begin 2014 hebben twee waterschapbestuurders (Thea de Roos & Klazien Hartog) besloten om actie te ondernemen teneinde de diversiteit in het waterschapsbestuur van de toekomst verder vorm te geven. Beiden constateerden dat er in het waterschapsbestuur behoefte is aan vrouwelijke vertegenwoordiging. Het project Water zoekt vrouw is bedoeld om de diversiteit in het waterschapsbestuur te borgen en waar nodig te vergroten. Mede door deze website en daarnaast het gebruiken van overige media-kanalen hopen zij een beeld te vormen waar de behoefte ligt en hoe wij allen de diversiteit vorm kunnen geven binnen het bestuur.

Binnen het project Water zoekt vrouw zal naar mogelijkheden gezocht worden om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Het uiteindelijke doel van het project Water zoekt vrouw is ervoor te zorgen dat het aandeel vrouwelijke vertegenwoordigers binnen de diverse waterschapsbesturen niet verder terugloopt, maar juist wordt vergroot.

Een van de doelen van Water zoekt vrouw was een hoog percentage vrouwen die zich verkiesbaar willen stellen tijdens de verkiezingen voor het waterschap op 18 maart 2015. Dit is behaald, er stonden meer vrouwen op de kieslijsten dan voorgaande jaren.

Groen, Water en Land, het waterplatform waar Klazien Hartog deel van uitmaakt behaalde daarbij het beste resultaat, zij hadden de meeste vrouwelijke kandidaten op de lijst.

 

Deel dit

Reacties gesloten.