juni 13, 2024

2023: 29% vrouwen op de kieslijsten

Het aantal vrouwen op de kieslijsten is dit jaar voor het eerst weer afgenomen. Was in 2019 nog een groei te zien, ditmaal is het aantal vrouwen op de kieslijsten terug gelopen.
Bij enkele waterschappen zijn lijsten te vinden waar zelfs geen enkele vrouw op de kieslijst staat.

Begin 2014 had Nederland nog 23 waterschappen, in totaal zaten daar 595 bestuurders, waaronder 126 vrouwen. Dat is ongeveer 21%.
In 2019 steeg dit aantal naar 36%. In 2023 neemt dit aantal weer af en zijn we teruggezakt naar 29%.

Klazien Hartog:
,,In 2019 haalden we een mooie winst waar we in de waterschappen ook veel aandacht voor hebben gevraagd. We zijn er eigenlijk ook vanuit gegaan dat de partijen die meedoen aan de waterschapsverkiezingen hier zelf wel alert op zouden blijven en zorg zouden dragen voor een goede verhouding binnen het bestuur. Het is zorgelijk om te zien dat dit aantal toch terugloopt. Vanuit Waterzoektvrouw zullen we de komende jaren dan ook weer aan de slag moeten om aandacht te blijven vragen voor diversiteit in het bestuur van de waterschappen.”

Uit de gegevens die we hebben geanalyseerd blijkt het volgende:

Totaal aantal partijen die landelijk meedoen aan de waterschapsverkiezingen in 2023: 255

Er zijn drie waterschappen met de meeste partijen:
18 partijen bij Waterschap Limburg
16 partijen bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
15 partijen bij Waterschap Hollandse Delta

Totaal aantal kandidaten geteld: 4.625, waarvan 1.316 vrouwen

Van de 255 partijen die meedoen, zijn er 64 vrouwelijke lijsttrekkers: 25%

Totaal percentage vrouwen op alle kieslijsten: 29%

Top 3 waterschappen met bovengemiddeld aantal vrouwelijke kandidaten:

  1. AGV  36,87%
  2. HHNK 35,4%
  3. Delfland 33,85%

Top 3 waterschappen met lager dan gemiddeld aantal vrouwelijke kandidaten:

  1. Schieland en Krimpenerwaard 18,54%*
  2. Rijnland 20.59%
  3. Zuiderzeeland 20.69%
    (*Ons Platteland heeft geen m/v verhouding doorgegeven, 34 kandidaten zijn allen als mannen geteld, we hebben een verzoek gedaan om meer informatie maar geen antwoord gekregen.)

Geen vrouw op de kandidatenlijst
Van de 255 partijen die meedoen, hebben er 31 partijen geen enkele vrouw op de kandidatenlijst staan.
Slechts scorend is Waterschap Rijnland waar 5 partijen geen enkele vrouw op de kieslijst hebben staan.
Het Waterplatform Groen, Water & Land heeft 25 vrouwen op de kieslijst staan en is daarmee uniek in Nederland.

Best scorende drie waterschappen waarbij op elke kieslijst van elke partij vrouwen staan, zijn: De Dommel, Hunze en Aa’s en Rijn en IJssel.

Vrouwen genoteerd in de eerste zeven kandidaatplaatsen van partijen = 474.
Van de totaal aantal eerste 7 plaatsen (1.785) is dus 26% vrouw.