juni 13, 2024

Enquête ‘De staat van het bestuur 2014’

Begin 2014 telt Nederland 23 waterschappen met in totaal 595 bestuurders, waaronder 126 vrouwen. Dat is ongeveer 21%.
In maart 2015 zijn er voor het eerst in ruim zes jaar weer Waterschapsverkiezingen. Hoe zal de verhouding man/vrouw worden in de nieuw gekozen besturen?
Middels deze enquête willen we een beeld krijgen van de toekomstige m/v verhoudingen. De eerste stap in het project Water zoekt vrouw, is het in kaart brengen hoeveel van de zittende vrouwen zullen doorgaan of stoppen.
Omdat het voor ons vrijwel onmogelijk is om alle waterschappen zelfstandig te benaderen hebben wij ervoor gekozen deze enquête uit te zetten via het Waterlelienetwerk en onder de aandacht te brengen van de waterschappen zelf.
De uitkomsten zijn van belang om te kunnen sturen op de stimulering van de vertegenwoordiging van vrouwen in het bestuur van het waterschap.
Wij verzoeken u deze enquête zo volledig mogelijk in te vullen zodat wij een goed beeld kunnen vormen waar de behoefte ligt en waar zich knelpunten voordoen.

We hopen dat u zo vriendelijk wilt zijn deze enquête onder bestaande vrouwelijke bestuurders te verspreiden. Dat is nodig om een zo getrouw mogelijk beeld te krijgen van de toekomstige positie van vrouwen in het waterschapsbestuur van Nederland.

De uitkomsten van de enquête willen wij graag bespreken tijdens de netwerkdag van vrouwelijke waterschapsbestuurders (de Waterlelie’s) op donderdag 10 april 2014.

Update 10-04-2014: De enquête is inmiddels gesloten.

Update 06-07-2014: De enquête zal worden aangeboden tijdens de 30e editie van de Waterleliedag aan Peter Glas voorzitter van de Unie van Waterschappen waarna we een symposium houden. (volg ons op Twitter voor het laatste nieuws)