Welkom

Welkom op de website van Water zoekt vrouw

Deze website maakt deel uit van het Project Water zoekt vrouw.
De komende tijd zal hier meer te lezen zijn betreffende het project Water zoekt vrouw.

Lees het laatste nieuws over de verkiezingen van 18 maart 2015 hier!

Project Water zoekt vrouw
Begin 2014 hebben twee waterschapbestuurders (Thea de Roos & Klazien Hartog) besloten om actie te ondernemen teneinde de diversiteit in het waterschapsbestuur van de toekomst verder vorm te geven.

Beiden constateren dat er in het huidige waterschapsbestuur behoefte is aan vrouwelijke vertegenwoordiging. Het project Water zoekt vrouw verkeert in een eerste verkennende fase waarbij het de bedoeling is dit project in de toekomst meer vorm te geven en te gebruiken om de diversiteit in het waterschapsbestuur te borgen en waar nodig te vergroten. Mede door deze website en daarnaast het gebruiken van overige media-kanalen hopen zij een beeld te vormen waar de behoefte ligt en hoe wij allen de diversiteit vorm kunnen geven binnen het bestuur.

Binnen het project Water zoekt vrouw zal naar mogelijkheden gezocht worden om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Het uiteindelijke doel van het project Water zoekt vrouw is ervoor te zorgen dat het aandeel vrouwelijke vertegenwoordigers binnen de diverse waterschapsbesturen niet verder terugloopt, maar juist wordt vergroot. Een van de doelen van Water zoekt vrouw was een hoog percentage vrouwen die zich verkiesbaar willen stellen tijdens de verkiezingen voor het waterschap op 18 maart 2015. Dit is behaald, er stonden meer vrouwen op de kieslijsten dan voorgaande jaren.

Thea de Roos
Hoogheemraad Rijnland
(oprichter Waterlelienetwerk, voormalig ambassadeur diversiteit A& O fonds waterschappen)

Klazien Hartog
Hoofdingeland HHNK
(ambassadeur diversiteitsbeleid A&O fonds waterschappen)